نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه تهران، شیب رشد علمی کشور در سال های اخیر حفظ شد

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، رئیس دانشگاه تهران موضوعاتی از جمله ساماندهی نظام آموزش عالی، صندلی دانشگاه های ایران در دنیا، رشد علمی کشور، مسائل اقتصادی، بودجه سالانه، فرصت های مطالعاتی، نقش دانشگاه ها در مقابله با کرونا، صحت آزمون ها و آخرین شرایط برگزاری کلاس های مجازی را تشریح کرد.

نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه تهران، شیب رشد علمی کشور در سال های اخیر حفظ شد

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، این روزها مسئولیت مدیریت یکی از عظیم ترین دانشگاه های کشور که سال ها به عنوان دانشگاه برتر و مادر کشور شناخته شده است، بر عهده محمود نیلی احمدآبادی است.

محمود نیلی احمدآبادی فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی و مواد در مقطع کارشناسی از دانشگاه شیراز و فار غ التحصیل رشته مهندسی شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه صنعتی شریف است. نیلی پس از ادامه تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه توهوکو ژاپن، به عنوان عضو هیات علمی وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد؛ عضویتی که تا امروز ادامه دارد.

در گفت وگوی خبرنگار با موضوعاتی از جمله ساماندهی نظام آموزش عالی، صندلی دانشگاه های ایران در جهان، رشد علمی دانشگاه های کشور، مسائل مالی دانشگاه ها، بودجه سالانه دانشگاهی، فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اساتید، نقش دانشگاه ها در مقابله با کرونا، صحت آزمون های دانشگاه و آخرین شرایط برگزاری کلاس های مجازی در دانشگاه را از محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران جویا شده ایم.

آنچه در گفت وگوی خبرنگار با محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران می خوانید:

گسترش بی رویه سیستم آموزش عالی تا حدی ساماندهی شد

صندلی خوب دانشگاه های ایران در جهان

شیب خط رشد در شاخص رشد علمی کشور حفظ شد

افزایش شدید بعضی قیمت ها تاثیرگذار بر دانشگاه ها

بودجه سال 99 دانشگاه تهران،کمتر از تورم سالانه است

فرصت های مطالعاتی حفظ می شوند

خوشه های فکری دانشگاه تهران برای مقابله با کرونا

نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه

42 هزار و 408 کلاس مجازی در دانشگاه تهران برگزار گردید

گسترش بی رویه سیستم آموزش عالی تا حدی ساماندهی شد

فارس: یکی از ایرادات به نظام آموزش عالی کشور، پیشی دریافت توسعه کمی به توسعه کیفی بوده است. به نظر شما در این باره شرایط فعلی چگونه است؟

نیلی احمد آبادی: در سال های اخیر در موضوع توسعه آموزش عالی در کشور، مقوله کیفیت را بر کمیت ارجحیت دادیم و گسترش بی رویه، آسیب هایی را به نظام آموزش عالی کشور وارد کرد. اما امروز این رویه تا حدی ساماندهی شده است و با کنترل کردن کمیت در توسعه، مقوله کیفیت بیشتر مدنظر قرار گرفته است؛ در این شرایط دانشگاه های عظیم کشور هم همچنان کوشش می نمایند که پیشتازی خود را حفظ نمایند؛ همچنان که بسیاری از یافته های امروز کشور محصول عملکرد دانشگاه های ارشد کشور است و در سال های متمادی تعداد بسیار زیادی اعضای هیات علمی جدید جذب دانشگاه ها شده اند.

صندلی خوب دانشگاه های ایران در جهان

فارس: شرایط صندلی علمی دانشگاه های ایران در جهان را چگونه می بینید؟

نیلی احمد آبادی: از زمانی که رتبه بندی های جهانی برای ارزیابی دانشگاه ها ایجاد شده، سال به سال شاهد افزایش حضور دانشگاه های کشور در رتبه بندی های معتبر جهان هستیم و هر سال دانشگاه های ایرانی صندلی بهتری در این رتبه بندی ها کسب می نمایند. برای مثال دانشگاه تهران از جایی در حدود رتبه 600 در رتبه بندی جهانی شروع کرد و به رتبه زیر 300 رسید. دانشگاه های ایران در بسیاری از رشته ها هم صندلی زیر 10 در رتبه بندی های معتبر جهانی را دارند. بنابراین دانشجویان، اساتید و جامعه دانشگاهی کشور در صحنه بین المللی خوب عمل نموده اند.

جامعه دانشگاهی کشور در صحنه بین المللی خوب عمل نموده اند. هر سال دانشگاه های ایرانی صندلی بهتری را در رتبه بندی های معتبر جهانی کسب می نمایند و در مقالات علمی هم خوب عمل نموده ایم

همچنین در زمینه مقالات علمی هم در صحنه های بین المللی خوب عمل نموده ایم و معتقدیم که مقالات علمی که در صحنه بین المللی معتبر باشد، در کشور هم اثربخشی بیشتری دارند و از این مقالات علمی هم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

شیب خط رشد در شاخص رشد علمی کشور در سال های اخیر حفظ شد

فارس: شرایط رشد علمی کشور در سال های اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ رشد علمی کشور نسبت به سال های اخیر چه تغییری داشته است؟

نیلی احمد آبادی: در سال های اخیر رشد علمی کشور ادامه داشت و شیب خط رشد علمی کشور حفظ شده است و البته در بعضی دانشگاه ها حتی شتاب علمی بیشتر شده است. فقط باید به این نکته توجه کرد که هر چه صندلی و رتبه در رتبه بندی های جهانی ارتقاء می یابد و بهتر می گردد، بعد از آن بهتر شدن و رفتن به صندلی های بهتر سخت تر می گردد.

اما طبیعی است که باید روی بحث کیفیت در نظام آموزش عالی کشور بیشتر کار کنیم و به موضوع اثربخشی یافته های علمی توجه ویژه داشته باشیم. در این بین باید به عوامل تاثیر گذار مانند حمایت و بودجه هم توجه داشت؛ زیرا نتیجه اقدامات و کوشش های علمی رابطه مستقیمی با هزینه کرد و حمایت در این حوزه دارد.

تاثیر افزایش شدید بعضی قیمت ها بر دانشگاه ها

فارس: گرانی ها چه تاثیری بر دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران داشته است؟

نیلی احمد آبادی: افزایش شدید قیمت ها در بعضی حوزه ها بر دانشگاه ها تاثیر گذار بوده است. در دانشگاه تهران در حوزه هایی که افزایش شدید قیمت داشتیم مانند مواد غذا و خدمات مسائل مالی وجود دارد. همچنین در بعضی حوزه ها هم دانشگاه انباشت بدهی دارد؛ مانند هزینه های آب و برق که در این باره هم مسائل مالی وجود دارد.

البته آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قول داده اند که کمبودها را جبران نمایند و منتظر هستیم تا ببینیم در این باره چه اتفاقی رقم می خورد.

بودجه سال 99 دانشگاه تهران، کمتر از تورم امسال است

فارس: نظرتان درباره بودجه دانشگاه تهران در امسال چیست؟

نیلی احمد آبادی: بودجه سال 99، کمتر از تورم پیش بینی شده برای امسال در نظر گرفته شده است و از آن رضایت نداریم. البته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع بودجه دانشگاه ها به صورت متمرکز عمل می نماید و مشخص بودجه در اختیار دانشگاه ها نیست؛ اما در دانشگاه تهران درخواست داشتیم که بودجه سال 99 حداقل به اندازه تورم دیده گردد تا بتوانیم حداقل سطح فعلی را در سال 99 حذف کنیم. البته باید دید که در نهایت چه پیشنهادی بابت بودجه نهایی می گردد. پیشنهاد افزایش 10 تا 12 درصد بودجه دانشگاه تهران در سال 99، در حد متوسط افزایش بودجه دانشگاه های کشور دیده شده است.

بودجه سال 99 دانشگاه تهران، کمتر از تورم سالانه در نظر گرفته شده است؛ درخواست داشتیم که بودجه سال 99 حداقل به اندازه تورم دیده گردد تا بتوانیم سطح فعلی را امسال هم حذف کنیم

بحث بودجه دانشگاه ها بسیار مهم است؛ برای مثال دانشگاهی هم سطح دانشگاه تهران در کشورهای پیش رو، در کمترین حالت بودجه ای معادل 4 تا 5 برابر بودجه دانشگاه تهران را دارد. بودجه یکی از عوامل مهم در رشد دانشگاه ها است.

فرصت های مطالعاتی حفظ می شوند

فارس: با توجه به بودجه انقباضی کشور در سال 99، چه پیش بینی برای فرصت های مطالعاتی در امسال در دانشگاه تهران دارید؟

نیلی احمد آبادی: در سال 98 که گذشت سعی کردیم که حتما فرصت های مطالعاتی را ادامه دهیم زیرا شرط حفظ کیفیت دانشگاه، حتما در فرصت های مطالعاتی و ارتباطات عملی است؛ فعلا باید ببینیم با توجه به شرایط برای امسال چه چیزی تصویب می گردد.

گزارش نهایی هیات ویژه سیلاب ها یک گزارش عملیاتی شد

فارس: در سالی که گذشت، هیات ویژه آنالیز سیلاب ها، گزارش نهایی خود را از آنالیز سیلاب های سال 97 و 98 در کشور اعلام نمود، بنا بود این گزارش یک گزارش عملیاتی باشد که از نتایج آن در کشور استفاده گردد، یافته های گزارش ملی سیلاب چه شد؟ آیا یافته های این گزارش عملیاتی می گردد؟

نیلی احمد آبادی: این گزارش یک گزارش صرفا پژوهشی نیست؛ بلکه یک گزارش عملیاتی است؛ به این معنی که در این گزارش موارد اشتباه ذکر شده و سعی شده راه چاره هایی هم برای آنها ارائه گردد؛ همچنین این موضوع که چه نهادی مسئول پیاده سازی راه چاره ها و برطرف اشکالات است هم در آن بیان شده است.

در این گزارش راه کارهای آنی، میان مدت و بلند مدت وجود دارد؛ دولت و دستگاه های 3 گانه می توانند بلافاصله در سیل بعدی از راه کارهای آنی این گزارش استفاده نمایند؛ راه کارهای میان مدت و بلند مدت هم احتیاج به زمان بیشتری برای اجرا دارد.

باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که بالاخره سیل در کشور خواهد آمد؛ همان طور که در کشورهای دیگر هم سیل جاری می گردد؛ اما مهم این است که بتوانیم با کنترل و مدیریت شرایط، اثر تخریبی سیل را به حداقل برسانیم. بحث این نیست که اگر این راه کارها ارائه گردد، دیگر همه مسائل و مسائل مربوط به سیل در کشور با این راه کارها قابل پیش گیری است؛ بلکه بخشی از مسائل مانند افزایش آگهی مردم و اطلاع رسانی به شهروندان قابل پیش گیری است؛ اما وقتی در گزارش ذکر شده که برای مثال سازمان هواشناسی کشور باید با دقت بیشتری درباره وقوع سیل و سیلاب به مردم و سازمان ها هشدار دهد، در همان گزارش هم آمده که این امر احتیاجمند دستگاه ها و تجهیزات بیشتری است و این سازمان برای اجرای این راه کار باید تجهیزات مربوط را در اختیار داشته باشد.

هیچ کشوری تا به امروز نتوانسته خطر سیلاب را به صفر برساند ، بلکه آنها هم آسیب های سیلاب را به حداقل رسانده اند

بنابراین طبیعی است که از این گزارش شاهد تغییراتی در مدیریت سیلاب در کشور باشیم؛ اما اینکه این تغییر مدیریت در سیلاب در کشور، به سرعت می تواند خطر سیلاب در کشور را به صفر برساند، بحثی است که هیچ کشوری تا به امروز نتوانسته محقق کند، بلکه آنها هم آسیب های سیلاب را به حداقل رسانده اند.

در نهایت باید گفت که گزارش هیات ویژه آنالیز علل سیلاب یک گزارش عملیاتی است و سعی شده که حتما عملیاتی باشد و ان شالله پیگیری های لازم را انجام می دهیم که یافته های این گزارش در حد وسع کشور و دولت پیاده سازی گردد.

تشکیل خوشه های فکری در دانشگاه تهران برای مقابله با کرونا

فارس: در دوران شیوع کرونا در کشور، علاوه بر یاری علمی و فنی دانشگاه ها، صحبت از مسئولیت های اجتماعی دانشگاه ها می گردد، دانشگاه تهران در زمینه مسئولیت های اجتماعی، چه اقداماتی انجام داده است؟

نیلی احمدآبادی: یکی از وظایف دانشگاه ها، مسئولیت اجتماعی در مقابل جامعه و استفاده از توان علمی و تخصصی دانشگاه ها در یاری به شرایط روز جامعه است. دانشگاه ها ظرفیت تحقیقات درباره کرونا را دارند، یکی از اقداماتی که در راستای مسئولیت اجتماعی در دانشگاه تهران انجام شد این بود که از ابتدای تشخیص ویروس کرونا در کشور، 4 خوشه فکری در حوزه های اجتماعی، مالی، فناوری و پژوهشی در دانشگاه تهران فعال شد که در حوزه های مختلف، آنالیز هایی را انجام دادند. همچنین در راستای همگرایی و هم افزایی در فعالیت ها، برای آنالیز موضوعات بیشتر، کارگروه های تخصصی مشترک مختلفی میان دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر تشکیل شد.

امیدواریم ماحصل فعالیت خوشه های فکری و کارگروه های تخصصی دانشگاهی راهکارهایی برای عبور از بحران کرونا باشد و مورد استفاده مسئولان قرار گیرد

علاوه بر این، برای دریافت نظرات جامعه دانشگاهی و ایجاد شبکه علمی بین جامعه دانشگاهی، درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه برای مقابله با کرونا راه اندازی و پیشنهادات استادان و دانشجویان دریافت شد. همچنین، آنالیز درباره شرایط پس از کرونا هم در دستور کار خوشه های فکری و کارگروه های تخصصی است. در نهایت امیدواریم که ماحصل فعالیت خوشه های فکری و کارگروه های تخصصی راهکارهایی برای عبور از بحران شیوع ویروس کرونا در کشور باشد که مورد استفاده مسئولان قرار گیرد.

نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه تهران

فارس: بعضی کاربران فارس سوژه ای با عنوان رسیدگی جدی به تخلفات در آزمون زبان دکترای دانشگاه تهران را مطرح نموده اند و خواهان رسیدگی موضوع از سوی مسئولان شده اند.

این کاربران اعلام نموده اند که: همه دانشجویان دکترا باید تا پیش از شرکت در آزمون جامع حداقل توانایی خود را در زبان انگلیسی یا زبان های دیگر ثابت نمایند تا اجازه شرکت در آزمون جامع را داشته باشند. این موضوع به وسیله شرکت در آزمون های متعدد قابل اثبات است. یکی از این آزمون ها، آزمون زبان دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران واقع در کارگر شمالی است. بعضی از سودجویان که احتمالا ارتباطاتی با برگزار نمایندگان آزمون دارند در این آزمون تقلب می نمایند و برای مثال با فروش کلید سئوالات با قیمت 10 میلیون تومان یا رساندن تعدادی پاسخ سر جلسه به فرد و حتی شرکت به جای او، به داوطلب یاری می نمایند.

اینکه بعضی افراد سعی بر تقلب دارند را نفی نمی کنم؛ اما درباره اینکه پیروز می شوند یا خیر، سعی می کنیم که ان شاالله هیچ اتفاق خلافی در آزمون ها رخ ندهد

نیلی احمدآبادی: نظارت در آزمون ها جدی است؛ متاسفانه همیشه در آزمون ها، بعضی افراد که دانش لازم را ندارند و به دنبال پیروزیت با تقلب هستند وجود دارند و ما هم به عنوان مسئول، مسئولیت نظارت را بر عهده داریم و باید در این باره نظارت کنیم. اگر موردی باشد حتما با متخلف برخورد می گردد و برای ما مهم است که همه آزمون های دانشگاه حتما با دقت انجام گردد و ان شالله بدون مشکل باشد.

اینکه بعضی افراد سعی می نمایند این اقدامات را انجام دهند و تقلب نمایند را نفی نمی کنم؛ اما درباره اینکه پیروز می شوند یا خیر، ما سعی می کنیم که ان شاالله هیچ اتفاق خلافی در آزمون ها رخ ندهد. درباره اینکه گفته شده بعضی افراد اقدام به فروش سوال می نمایند، ممکن است به خطا بعضی افراد بخواهند متقاضیان را اغفال نمایند و به آنها وعده تقلب بدهند اما ما دقت کافی را انجام می دهیم که ان شالله مسئله ای وجود نداشته باشد.

42 هزار و 408 کلاس مجازی در دانشگاه تهران برگزار گردید

فارس: آخرین آمار از برگزاری کلاس های آموزشی در دانشگاه تهران چیست؟

نیلی احمدآبادی: از 10 اسفندماه 98 که دانشگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، به سرعت آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران شروع شد؛ در بازه 3 ماهه گذشته تا 10 خردادماه 99، طبق آخرین آمار از برگزاری کلاس های آموزشی در دانشگاه تهران، حدود 460 هزار کاربر از آموزش های مجازی استفاده کردند و 42 هزار و 408 کلاس مجازی برگزار گردید.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 29 مرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 397

به "نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه تهران، شیب رشد علمی کشور در سال های اخیر حفظ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظارت بر صحت آزمون های دانشگاه تهران، شیب رشد علمی کشور در سال های اخیر حفظ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید