کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی منتشر شد

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش؛ کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیوتلویزیونی به دلیل پوشش و دربرگیرندگی جامع و تحلیل عمیق، مرجع مفیدی برای سیاست گذاران، تنظیم گران و دست اندرکاران رسانه ای حوزۀ پخش رادیوتلویزیونی و نیز کسانی است که در حیطۀ رسانه های پخش رادیوتلویزیونی به مطالعه می پردازند.

کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی منتشر شد

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

در پیش گفتار این کتاب به قلم سیدمحمدصادق امامیان، رئیس ساترا آمده است:

ظهور و توسعۀ فناوری های دیجیتال و به واسطۀ آن رشد و شتاب روزافزون پدیدۀ هم گرایی، تغییرات شگرفی را درعرصۀ حکمرانی و سیاست گذاری رسانه ای پدید آورده که نخستین پیغامد آن ظهور بازیگران جدید در این عرصه است. بر همین مبنا بیشتر دولت ها به منظور توسعۀ ابزارها و ظرفیت های حکمرانی و سیاست گذاری خود در جهت تحقق منافع عمومی، کوشش هایی نموده اند که ماحصل آن رشد نهادهای تنظیمگر رسانه و ادبیات تنظیم گری رسانه است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در پاسخ به احتیاج کشور به توسعۀ ابزارهای نوین حکمرانی عرصۀ رسانه ذیل صلاحیت های صداوسیما تأسیس شد که مأموریت آن تأمین منافع عمومی در سپهر رسانه های صوتی تصویری با استفاده از ابزارهای مختلف حقوقی، مالی و اجتماعی است. از آنجاکه کشور در ابتدای این جهت نهاده شده است، بهره گیری از بینش های نظری و تجربی حوزۀ تنظیم گری رسانه در جهت توسعۀ صنعت رسانه ای پویا و کارآمد، مؤثر خواهد بود. بر همین مبنا واحد مطالعات تنظیم گری ساترا در اقدام ارزشمندی به ترجمۀ یکی از کتب مبنایی در عرصۀ تنظیم گری پخش فراگیر دست زده که امید است رهنمون هایی مؤثر برای سیاست پژوهان، سیاست گذاران و متخصصان این حوزه ارائه دهد.

در پایان شایسته است از کوشش و زحمات گروه مترجمان کتاب به سرپرستی سرکار خانم سیده سارا حسینی، جناب آقای محمدامین کاظم لو، سرکار خانم پریا انصاری، سرکار خانم زینب صادقی آذر، جناب آقای مسعود کریمی مقدم و ویراستاران جناب آقای سبحان افشار، سرکار خانم فاطمه شیخ الاسلام و سرکار خانم زهرا ورزگی سپاس و قدردانی لازم را به عمل آورم.

در دیباچه این کتاب به قلم الیزابت اسمیت، دبیر کل انجمن پخش کشورهای مشترک المنافع آمده است:

ویراست نخست کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیوتلویزیونی به قلم ایو سالومون، به صورت گسترده ای در کشورهای مشترک المنافع و دیگر کشورها مورداستفاده و بهره برداری نهاده شد. این کتاب به زبان مولداوی (زبان ساکنان کشور رومانی) و گمان می کنم مغولی هم ترجمه شده است. آن طور که من اطلاع دارم، تنظیم گران کشورهای آمریکای لاتین نیز استفادۀ زیادی از این کتاب نموده اند. در ژانویه، این کتاب در کارگاه تنظیم گری اتحادیۀ پخش رادیوتلویزیونی کشورهای مشترک المنافع در ناسائو در کشور باهاماس و ویراست جدید اثر، از فوریۀ 2009 در کارگاه تنظیم گری اتحادیۀ پخش کشورهای مشترک المنافع در کشور تونگا و از کشورهای حوز ۀ کشورهای اقیانوس آرام، مورد استفاده نهاده شده است. ویراست جدید دربردارندۀ اصلاحاتی در دو فصل آخر کتاب بوده و فصل نهم آن، به پخش رادیوتلویزیونی دیجیتال اختصاص پیدا نموده است. همچنین اصلاحات و تغییراتی در فصل مرتبط با هم گرایی اجرا شده تا موضوع سواد رسانه ای در آن گنجانده گردد. تا جایی که می دانم، این ویراست تنها جلد موجود از کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیوتلویزیونی است.

در مقدمه این کتاب به قلم عبدالوحید خان، دستیار معاون بخش ارتباطات و اطلاعات سازمان یونسکو آمده است:

طیف قابل ملاحظه ای از مردم دنیا، به ویژه گروه های محروم، معتقدند پخش رادیوتلویزیونی همچنان دردسترس ترین و فراگیرترین شیوۀ دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است. پخش، موضوعی ضروری برای تضمین تکثر، هم بستگی اجتماعی و تقویت جامعۀ مدنی است. این موضوع امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه و حیاتی را به افراد می دهد.

همکاری دیرینه و مؤثر میان یونسکو و اتحادیۀ پخش رادیوتلویزیونی کشورهای مشترک المنافع باعث شده به وسیله افزایش ظرفیت، تقویت استانداردهای صوتی حرفه ای و ترویج بهترین روش ها برای تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط، امکان ارتقای کیفیت پخش رادیوتلویزیونی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد گردد. دست کم سه نوشتار توسط اتحادیۀ یادشده با حمایت یونسکو انتشار یافته است؛ کتاب دمکراسی های آگاهانه، پخش های رادیوتلویزیون پارلمانی به مثابۀ سرویس عمومی (2003)، دستورالعمل ادیتوریال اتحادیۀ پخش کشورهای مشترک المنافع (2004)، ویراست نخست کتاب راهنمای تنظیم گری رادیوتلویزیونی (2005) و همچنین ویراست دوم آن، وجود منابع ارزشمند برای افراد ذی نفع و صاحب نقش حرفه ای را نشان می دهد.

در شرایطی که افراد زیادی معتقدند تنظیم گری رسانه های پخش رادیوتلویزیونی به دلیل وجود فناوری های دیجیتال، چه از سوی دولت و چه با نهاد مستقل دیگری، امکان پذیر و عملی نیست، کتاب برجستۀ راهنمای تنظیم گری بر پخش رادیوتلویزیونی منتشر می گردد تا تداوم موضوعیت مسئلۀ یادشده را به بحث گذارد.

کتاب حاضر در خلال چشم انداز به سرعت درحال تغییرِ رسانه های پخش رادیوتلویزیونی، تعداد زیادی از اقدامات متوازن کنندهای را موردارزیابی قرار داده که افراد صاحب نقش و ذی نفعان در بخش های دولتی و خصوصی باید در راستای ایجاد و حفظ سازوکار کارآمد و معتبر تنظیم گری پخش رادیوتلویزیونی آن ها را اتخاذ کنند. برای مثال، معین اینکه کدام یک از جنبه های پخش رادیوتلویزیونی می تواند درراستای صیانت از حقوق شهروندان مورد تنظیم گری قرار بگیرد، احتیاجمند اقدامی متوازن کننده است؛ هرچند این اقدام نباید زمینۀ بازداشتن و ایجاد محدودیت در آزادی ها برای افراد یا گروه هایی را فراهم کند. در بعضی مواقع، باید توازنی میان استقلال تنظیم گر و هدف دولت برای پیگیری اهداف سیاست یا خط مشی عمومی برقرار گردد و به ایجاد توازن میان حقوق ذاتاً متعارضِ پخش کنندۀ رادیوتلویزیون، جامعه و افراد توجه گردد.

یکی دیگر از تأثیرات مهم این کتاب، راه انداختن بحث در زمینۀ مسائل و موضوعات نوظهوری است که امکان دارد سردرگمی هایی در نظام تنظیم گری به وجود آورند. این موضوعات شامل مسائل مرتبط با صلاحیت قضایی تلویزیون های کابلی و مخابرات، به عنوان حاملان برنامه های پخش رادیوتلویزیونی، مسائل مرتبط با مدیریت طیف، حقوق مالکیت فکری حوزۀ پخش و نقش و صندلی دولت در گذار به سوی فناوری دیجیتالی است.

موضوع حائز اهمیت برای یونسکو، بحث اعطای مجوز به ایستگاه های رادیویی جوامع است. این سازمان همیشه از تخصیص فرکانس به رادیوهای جوامع و گروه هایی که در خدمت تأمین احتیاجهای گروه های به حاشیه رانده شده هستند، حمایت می نماید.

قانون مطرح شده در این کتاب، به دلیل جامعیت آن، مفیدترین و قابل انطباق ترین قانون در نظر سیاست گذاران و به ویژه قانون گذارانی است که به دنبال تدوین چهارچوب و الگوی سازگاری برای تنظیم گری هستند. همچنین، در بخش مهم و عمده ای از کتاب، اطلاعاتی دربارۀ تجارب کشور از لحاظ مدل های تنظیم گری ارائه می گردد.

کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیوتلویزیونی به دلیل پوشش و دربرگیرندگی جامع و تحلیل عمیق، مرجع مفیدی برای سیاست گذاران، تنظیم گران و دست اندرکاران رسانه ای حوزۀ پخش رادیوتلویزیونی و نیز کسانی است که در حیطۀ رسانه های پخش رادیوتلویزیونی به مطالعه می پردازند.

چاپ نخست این اثر در 204 صفحۀ رقعی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 40.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه نهاده شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به وسیله فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل کنند. همچنین به وسیله پیغام رسان واتس اپ انتشارات سروش به شماره 09921605119 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام کنند.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 9 اسفند 1399 بروزرسانی: 9 اسفند 1399 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 784

به "کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید