مجلس یازدهم و اولویت های کرونایی!

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار گردید که خبری از کرونا در ایران نبود و اگر هم بود گفته می شد هنوز در چین است و سوغات چین هنوز به ایران نرسیده است؛ ولی حالا در آستانه گشایش مجلس یازدهم، کرونا نه تنها ایران که مرز های جهانی را در نوردیده است و به اولویت اصلی سیاستمداران و سیاستگذاران هر کشور بدل شده است که کرونا آفت زده است به اقتصاد.

مجلس یازدهم و اولویت های کرونایی!

به گزارش خبرنگاران، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم نیز که پیش از این در ایام انتخابات از اولویت های خود برای مجلس آینده سخن می گفتند در عصر ولوله بحران کرونا همچون سایر بازیگران سیاسی با اولویتی جدید روبرو شدند؛ پدیده ای ناشناخته و تهدیدی از جنسی متفاوت که تغییر در افکار و نگرش ها را به مثابه یک ضرورت مطرح می کرد، اما این که بحران کرونا به تغییر در اولویت های آنان منجر شده باشد، موضوعی قابل بحث است. موضوعی که کوشش کردیم تا در تبادل نظر با تنی چند از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کنیم اما تماس های خبرنگار خبرنگاران در این باره ثمری نداشت و بنابراین به اظهارنظرات آنان در توییتر و سایت های خبری مراجعه کردیم.

در این باره محمدباقر قالیباف در یادداشتش در باره دنیا پساکرونا، تحول در عصر پساکرونا را می پذیرد اما سهم بیشتر این تحول را مربوط به دنیا لیبرال یعنی غرب می داند که به نوشته او جامعه و نظام سیاسی ایران در نتیجۀ ویژگی های خاص فرهنگی، سیاسی و تاریخی و فشار های چند ده سالۀ خارجی در برابر بحران های این چنینی تاب آوری نسبی قابل توجهی دارد که در کنار ظرفیت بسیار مهم گروه های فعال مردمی، منجر به توفیقاتی قابل توجه در سطح اجتماعی شده است.

هر چند این اظهارات موجب نشد تا او از دولت در ایران غافل شود و از همه دولت ها از گذشته تا به امروز انتقاد کرد که: ضعف در برنامه ریزی قبل از بحران و سردرگمی استراتژیک در مدیریت حین بحران از چالش های حکمرانی دولت های ما از گذشته تا حال بوده است. توانایی مدیریت هر بحرانی به عملکرد دولت ها قبل از وقوع آن بحران برمی شود. برای مدیریت بحران های عظیم، نیازمند تصمیم های عظیم با قاطعیت و عزم پایدار هستیم. بستن مرز ها به روی کشور های درگیر با سرعت عمل و قاطعیت می توانست از این مقدار هزینه جلوگیری کند و یا اجرای بهنگام قرنطینۀ شدید و سراسری و تأکید بر واقعیت های میدانی با وجود تأخیر در اعمال آن می تواند از ظرفیت های سازماندهی سیاسی فضا در مدیریت بحران استفاده کند.

آنچه نمود عینی گروهی است که خود را متمایز از جریان های سیاسی حاکم معرفی می نماید تا خود را از اشتباهات اصولگرایان و قبل تر جناح راست تطهیر کند و هم دولت روحانی را عرصه تاخت و تاز قرار دهد. چنانچه قالیباف در توئیتی می نویسد:کوشش ما بر این بوده تا با استفاده از ظرفیت های جهادی مردمی برای مدیریت بحران کرونا اقدامات مؤثر و میدانی کنیم. او همچنین دولت را متهم به کنایه زدن، تعلل، پشت گوش انداختن، ندیدن واقعیت های موجود و در نظر نگرفتن هشدار های کارشناسان و راه چاره های متخصصین مسئولین میدانی کرد که با تشدید بحران ها، دست یاری به سوی دیگران دراز نموده است و دیگران را مقصر شمرده است.

آنالیز فعالیت های انتخاباتی و پسانتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم نیز نشان می دهد یکی از مهمترین اولویت های آن ها نقد و طرح مسئله نظارت جدی بر دولت است که از منظر آنان نماینده نباید چون نمایندگان مجلس دهم، وکیل الدوله باشد. از این رو کرونا بهانه ای شد تا همان نگرش انتقادی بر پایه مفاهیمی چون مجلس انقلابی، مدیریت جهادی و تحول ظهور پیدا کند. تحولی که گر چه بر مفاهیم مثبت فسادستیزی و عدالتخواهی پایدار است اما حافظه تاریخی ایرانیان تجربه تلخی از تکرار این کلیدواژگان در نیمه دهه هشتاد شمسی تا اوایل دهه نود دارد و بنابراین امید به تغییر کیفی چندانی ندارند.

نگاه مثبت به روحیه جهادی و جهادگری کار را به آنجا کشاند که آنان علیرغم توجه به مسائل متعددی که کرونا برای مردم ایجاد نموده است، اما به روی دیگر این سکه نیز توجه نمایند و مثلا مجتبی رضاخواه دیگر نماینده مجلس یازدهم از روی دیگر آن سکه نوشت: از جایگزینی واردات با توان شرکت های دانش بنیان گرفته تا ورود داوطلبانه نونهالان به عرصه جهادگری!...

در ادامه نیز تعدادی از آنان در 22 اسفند ماه در نامه ای به رئیس جمهور از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران نوشتند؛ ایراداتی که تداوم آن هزینه انسانی و اجتماعی عظیمی بر مردم و حتی نظام سیاسی بار خواهد نمود. آن ها در این نامه 14 سیاست پیشنهادی را ارائه کردند که قرنطینه، حمایت معیشتی از بیکاران و اقشار محروم و اصناف و کارگاه های تولیدی و تعویق مالیاتی از محور های اصلی این سیاست های پیشنهادی بود.

آنالیز این سیاست ها و اظهارنظرات دیگر نمایندگان مجلس یازدهم نشان می دهد کرونا موجب تغییر چندانی در اولویت های آنان نشده است. اگر در دوران انتخابات، اقتصاد یکی از اولویت های اصلی آنان بود اکنون نیز اقتصاد با توجه به شیوع کرونا و از رونق افتادن کسب و کار ها در اولویت آنان قرار گرفته است که این نمایندگان نیز به تأثیرات ناگوار مالی کرونا بر بخش های مختلف کشور اذعان دارند. حتی گروهی از آنان که به رئیس جمهور نامه نوشتند و سیاست هایی پیشنهاد دادند از اقتصاددان های مجلس یازدهم بودند و اصولگرایان گویا برگ برنده خود را حضور همین نیرو های اغلب تازه نفس و هواخواه تغییر می دانند.

در این میان آن ها تاثیرات مالی کرونا را حول محورهایی، چون کوچک شدن سفره صاحبان کسب و کار های خرد، دستفروش ها و کارگران روزمزد در میان مدت مطرح می نمایند که با حذف هزینه های حداقلی بهداشتی از سبد خانوار به تشدید بحران می انجامد، اما مدارا در دریافت عوارض و مالیات و حق بیمه تا ازدیبهشت آثار مثبت مالی دارد که در کنترل کرونا مؤثر است.

این نمایندگان با تأکید بر تسهیلات دولتی برای کاستن از آثار کرونا بر اقتصاد، بر این نظر هستند در این شرایط نظارت بر دولت در توزیع این تسهیلات بحثی جدی است. چنانچه رضاخواه در توئیتر می نویسد مجلس باید نظارت کند چه افرادی تسهیلات می گیرند و با آن چه می نمایند که مجددا مردم متضرر نشوند.

برداشت از صندوق توسعه ملی نیز بر اهمیت نظارت بر دولت نزد آنان اضافه نمود. مالک شریعتی نیاسر دیگر نماینده مجلس یازدهم در توئیتر در این باره نوشت: نداشتن منبع صندوق توسعه ملی یک آسیب داشت، اما هزینه کردن آن 2 آسیب داشت. پیگیری از دولت در این خصوص را پیش از شروع مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد تا با ارتقا زیرساخت های کسب و کار مردم و به نفع طبقات ضعیف تر جامعه هزینه شود. منتظر روز ارائه صورتحساب نمی مانیم.

در این میان، اقشار محروم و طبقات پایین جامعه همچنان گروه هدف مجلس یازدهم را شکل داده اند و کرونا بر اهمیت این گروه در نزد آنان به لحاظ نظری اضافه نموده است.

اما در عرصه عمل، باید همچنان منتظر شروع کار مجلس بود و دید تا این دوره مجلس در این باره در عرصه قانونگذاری و نظارتی چه می نماید. هر چند شواهد تاریخی نشان می دهد مجالس هفتم تا نهم نیز در این باره مدعیان عظیمی بودند ولی پیامد دولت و مجلس اصولگرا کوچک شدن سفره مردم و افزایش فساد، رانت، تورم و فقر بود. آنچه پس از آن نیز همچنان با افزایش قیمت دلار و سیاست های بنزینی در دولت روحانی ادامه یافت و حالا کرونا نیز بر شدت و تنگنای آن اضافه نموده است.

همین تنگنای مالی موجب شده تا نمایندگان مجلس یازدهم بر کسری بودجه بدون اثر کرونا بنویسند که حالا با شیوع کرونا عزمی برای تحول را می طلبد که به گفته آنان راه وجود دارد و حوادث عظیم اراده های عظیم می خواهد. اراده هایی که بنا به اظهارات نمایندگان مجلس یازدهم، مجلس یازدهم نمود آن خواهد بود.

به عبارت دیگر این گروه همچنان بر تحول حول فسادستیزی، انقلابی بودن و شفافیت که کلیدواژه دوران انتخابات بود تأکید دارند. همچنین مؤلفه هایی چون غرب ستیزی، آمریکا ستیزی و بدبینی به مذاکرات نیز از جمله محور های فکری این گروه است که کرونا و غیرکرونا نمی شناسد.

چنانچه هنگام انتشار خبری مبنی بر یاری آمریکا به ایران در پی شیوع کرونا و ورود پزشکان بدون مرز به کشور رضاخواه در صفحه توئیتر خود نوشت: آمریکایی ها پیشنهاد یاری پزشکی به ایران داده اند. به یاری شما نیازی نداریم. اما اگر راست می گویید و یا اگر حداقل به حقوق بشر معتقدید، تحریم ها را لغو کنید. نه مردم ایران حرف های ظاهرفریب شما را باور می نمایند و نه شما به حقوق بشر اعتقادی دارید.

او همچنین درباره ورود پزشکان بدون مرز با خطاب قرار دادن محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم که از حساسیت تندرو ها نسبت به حضور پزشکان بدون مرز به خاطر ترک خوردن دیوار تحریم ها نوشته بود، آورد: جناب صادقی، ایران بر اساس برجام ترک خورده شما، انواع و اقسام تعهدات و همکاری های بین المللی رو انجام داد، ولی تحریم ها برداشته نشد بلکه زیادتر شد حالا شما به ورود دو تا پزشک میگی همکاری بین المللی و انتظار داری تحریم ها برداشته شه؟!

حالا در آستانه فصل دیگری از مجلس و در شرایطی که چشم اندازی روشن برای خاتمه کرونا در کشور دیده نمی شود نگرش تحول خواه حاکم بر مجلس یازدهم شعار کارآمدی، شفافیت و انقلابی بودن می دهد و قرار است به گفته زاکانی اولین مجلس گام دوم انقلاب را شکل دهد؛ مجلسی که در شرایط کرونایی تشکیل می شود و باید اولویت هایش را بر اساس تاثیرات همه جانبه کرونا از نو بنویسد اما چندان تغییری در این اولویت ها نداده است. هر چند شاید برای تحلیل تغییرات نگرشی و اولویت های نمایندگان مجلس یازدهم هنوز زود باشد و باید دید داستان کرونا تا چه زمانی کش می آید تا آن وقت به گفته کارشناسانی چون نعمت الله فاضلی این نمایندگان نیز محکوم به پذیرش تغییر شوند و کرونا تنها بهانه آن ها باشد، مانند این روز ها که کرونا تنها بهانه ای برای ظهور سلایق سیاسی و گروهی عصر پیشاکرونایی و شعار های ایام انتخابات شده است.

منبع: فرارو
انتشار: 30 خرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 282

به "مجلس یازدهم و اولویت های کرونایی!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجلس یازدهم و اولویت های کرونایی!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید