وزنه برداری

خبرنگاران هیجانی که کرونا از مخاطبان ورزشی گرفت

تهران- خبرنگاران- تعطیلی لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های معتبر جهان نه تنها موجب پایین آمدن هیجان مخاطبین تلویزیونی شده بلکه این اتفاق صاحبان رسانه را با ضرررهای زیادی روبرو خواهد نمود.

18 اردیبهشت 1399