رکورد همراه اول در افزایش شمار مشترکان اینترنت پرسرعت کشور

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، همراه اول همچنان ضمن اینکه بیشترین سهم بازار کاربران ارتباطات سیار را در دست دارد، در زمینه افزایش نرخ دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، و بالا بردن ضریب نفوذ آن در کشورمان، رکورددار است.

رکورد همراه اول در افزایش شمار مشترکان اینترنت پرسرعت کشور
تازه ترین گزارش آماری رگولاتوری، تصویر نو شرایط اپراتورها، خدمات متنوع ارائه شده، و تعداد مشترکان هر کدام را نشان می دهد. از جمله در این گزارش، تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت اپراتورها آمده که نشان از آن دارد که تعداد کاربران اینترنت پهن باند، فرایند افزایشی خود را حفظ کرده و شمار آن بیشتر شده است.

نکته قابل توجه در این میان آنست که همراه اول، رکورد بیشترین رشد تعداد کاربران اینترنت پهن باند را از آن خود کرده است.

نقش اپراتورها در توسعه کاربرد اینترنت پهن باند

کیفیت اینترنت برای سال هاست که یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران ایرانی بوده است. پیچیدگی ساختار شبکه و تعدد بازیگران آن عملا اندازه مولفه های مرتبط با کیفیت اینترنت را به اندازه ای بالا برده که شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت شبکه ساده نباشد. شبکه اینترنت ایران یک شبکه چند لایه است که بخشی از آن (درگاه های اتصال به مسیرهای جهانی و شبکه انتقال) در دست دولت و بخش دیگری از آن (درگاه های دسترسی و خدمات) در اختیار اپراتورهاست.

از سوی دیگر روز به روز مطالبه کاربران برای دریافت خدمات اینترنت پرسرعت در کشور افزوده می گردد. انواع سرویس های اینترنت از طریق شرکت ها و اپراتورها به مشترکان ارائه می گردد و دسترسی به اینترنت نیز آسان تر می گردد. در این میان، اینترنت موبایل به دلیل در دسترس تر بودن و استفاده آسان تر، طرفداران بیشتری میان کاربران ایرانی دارد. اینجاست که نقش اپراتورها در توسعه دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت و نتیجتا افزایش ضریب نفوذ آن در کشور بخوبی دیده می گردد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشورمان نیز همواره نقش نظارت فنی را بر عهده داشته و به شکل منظم و ادواری، گزارشی از شرایط اپراتورها، خدمات متنوع ارائه شده، و تعداد مشترکان هر کدام را ارائه می دهد. در تازه ترین گزارش تفصیلی این نهاد، تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت اپراتورها آمده که نشان از آن دارد که تعداد کاربران اینترنت پهن باند کشورمان افزایش داشته است.

شرایط اینترنت پرسرعت سیار

بطوریکه آمار نو رگولاتوری نشان می دهد، تا انتها سه ماهه دوم 1400(انتها شهریور 1400) مجموع تعداد کاربران اینترنت پرسرعت سیار ایران، کمی بیشتر از 90 میلیون نفر بوده، و نشانگر ضریب نفوذ حدود 106 درصد است.

مطابق جزئیات این گزارش، همراه اول بیش از 48 میلیون کاربر، ایرانسل حدود 38 میلیون، و رایتل کمی بیش از 4 میلیون کاربر دارند و به این ترتیب، همراه اول بیشتری تعداد کاربران اینترنت پرسرعت کشور اعم از 3G و 4G را در اختیار دارد و اختلاف شمار کاربران آن نسبت به رتبه دوم یعنی ایرانسل، دست کم ده میلیون نفر است که عدد بزرگیست.

اندازه رشد اینترنت پرسرعت سیار

شرایط توسعه اینترنت پهن باند زمانی بخوبی دیده می گردد که با بازه زمانی قبل مقایسه گردد.

در همین زمینه، اگر آمارهای مشابه مربوط به سه ماهه نخست سال 1400 مبنای مقایسه قرار گیرد، نکات جالی حاصل خواهد شد. جدول زیر، شرایط اینترنت پرسرعت اپراتورها تا انتها فضل نخست همین سال را نشان می دهد:

کلیات این جدول، بیانگر آنست که در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست سال 1400 شاهد رشد شمار کاربران اینترنت پرسرعت بوده ایم، به گونه ای که تعداد کل کاربران در عرض سه ماه، از 82 میلیون به 90 میلیون افزایش یافته و نتیجتا، ضریب نفوذ نیز از زیر صد به عدد جالب 106 برای کل کشور رسیده است.

نکته جالب تر زمانیست که به سهم هر یک از اپراتورها در این زمینه، یعنی توسعه تعداد کاربران و نتیجتا افزایش کمی ضریب نفوذ آن توجه کنیم.

بطوریکه آمار و اعداد مقایسه ای دو جدول نشان می دهد، شمار کاربران اپراتور همراه اول در زمینه اینترنت پرسرعت(شامل نسل سوم و چهارم) حدود 17 درصد رشد را دارا بوده، که برای این بازه زمانی بسیار شایان توجه است، به ویژه اگر به این نکته هم توجه کنیم که این سهم افزایش در میان دو اپراتور دیگر بهیچ وجه قابل مقایسه با همراه اول نیست؛ بعنوان مثال تعداد کاربران اپراتور ایرانسل در این مدت زمانی، فقط حدود سه درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه عدد افزایش کاربران رایتل نیز بسیار کم و حدود نیم درصد بیشتر شده است.

بدین ترتیب همراه اول همچنان ضمن اینکه بیشترین سهم بازار کاربران ارتباطات سیار را در دست دارد، در زمینه افزایش نرخ دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، و بالا بردن ضریب نفوذ آن در کشورمان، رکورددار است.

همراه اول همچنان ضمن اینکه بیشترین سهم بازار کاربران ارتباطات سیار را در دست دارد، در زمینه افزایش نرخ دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، و بالا بردن ضریب نفوذ آن در کشورمان، رکورددار است.

تازه ترین گزارش آماری رگولاتوری، تصویر نو شرایط اپراتورها، خدمات متنوع ارائه شده، و تعداد مشترکان هر کدام را نشان می دهد. از جمله در این گزارش، تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت اپراتورها آمده که نشان از آن دارد که تعداد کاربران اینترنت پهن باند، فرایند افزایشی خود را حفظ کرده و شمار آن بیشتر شده است.

نکته قابل توجه در این میان آنست که همراه اول، رکورد بیشترین رشد تعداد کاربران اینترنت پهن باند را از آن خود کرده است.

نقش اپراتورها در توسعه کاربرد اینترنت پهن باند

کیفیت اینترنت برای سال هاست که یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران ایرانی بوده است. پیچیدگی ساختار شبکه و تعدد بازیگران آن عملا اندازه مولفه های مرتبط با کیفیت اینترنت را به اندازه ای بالا برده که شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت شبکه ساده نباشد. شبکه اینترنت ایران یک شبکه چند لایه است که بخشی از آن (درگاه های اتصال به مسیرهای جهانی و شبکه انتقال) در دست دولت و بخش دیگری از آن (درگاه های دسترسی و خدمات) در اختیار اپراتورهاست.

از سوی دیگر روز به روز مطالبه کاربران برای دریافت خدمات اینترنت پرسرعت در کشور افزوده می گردد. انواع سرویس های اینترنت از طریق شرکت ها و اپراتورها به مشترکان ارائه می گردد و دسترسی به اینترنت نیز آسان تر می گردد. در این میان، اینترنت موبایل به دلیل در دسترس تر بودن و استفاده آسان تر، طرفداران بیشتری میان کاربران ایرانی دارد. اینجاست که نقش اپراتورها در توسعه دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت و نتیجتا افزایش ضریب نفوذ آن در کشور بخوبی دیده می گردد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشورمان نیز همواره نقش نظارت فنی را بر عهده داشته و به شکل منظم و ادواری، گزارشی از شرایط اپراتورها، خدمات متنوع ارائه شده، و تعداد مشترکان هر کدام را ارائه می دهد. در تازه ترین گزارش تفصیلی این نهاد، تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت اپراتورها آمده که نشان از آن دارد که تعداد کاربران اینترنت پهن باند کشورمان افزایش داشته است.

شرایط اینترنت پرسرعت سیار

بطوریکه آمار نو رگولاتوری نشان می دهد، تا انتها سه ماهه دوم 1400(انتها شهریور 1400) مجموع تعداد کاربران اینترنت پرسرعت سیار ایران، کمی بیشتر از 90 میلیون نفر بوده، و نشانگر ضریب نفوذ حدود 106 درصد است.

مطابق جزئیات این گزارش، همراه اول بیش از 48 میلیون کاربر، ایرانسل حدود 38 میلیون، و رایتل کمی بیش از 4 میلیون کاربر دارند و به این ترتیب، همراه اول بیشتری تعداد کاربران اینترنت پرسرعت کشور اعم از 3G و 4G را در اختیار دارد و اختلاف شمار کاربران آن نسبت به رتبه دوم یعنی ایرانسل، دست کم ده میلیون نفر است که عدد بزرگیست.

اندازه رشد اینترنت پرسرعت سیار

شرایط توسعه اینترنت پهن باند زمانی بخوبی دیده می گردد که با بازه زمانی قبل مقایسه گردد.

در همین زمینه، اگر آمارهای مشابه مربوط به سه ماهه نخست سال 1400 مبنای مقایسه قرار گیرد، نکات جالی حاصل خواهد شد. جدول زیر، شرایط اینترنت پرسرعت اپراتورها تا انتها فضل نخست همین سال را نشان می دهد:

کلیات این جدول، بیانگر آنست که در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست سال 1400 شاهد رشد شمار کاربران اینترنت پرسرعت بوده ایم، به گونه ای که تعداد کل کاربران در عرض سه ماه، از 82 میلیون به 90 میلیون افزایش یافته و نتیجتا، ضریب نفوذ نیز از زیر صد به عدد جالب 106 برای کل کشور رسیده است.

نکته جالب تر زمانیست که به سهم هر یک از اپراتورها در این زمینه، یعنی توسعه تعداد کاربران و نتیجتا افزایش کمی ضریب نفوذ آن توجه کنیم.

بطوریکه آمار و اعداد مقایسه ای دو جدول نشان می دهد، شمار کاربران اپراتور همراه اول در زمینه اینترنت پرسرعت(شامل نسل سوم و چهارم) حدود 17 درصد رشد را دارا بوده، که برای این بازه زمانی بسیار شایان توجه است، به ویژه اگر به این نکته هم توجه کنیم که این سهم افزایش در میان دو اپراتور دیگر بهیچ وجه قابل مقایسه با همراه اول نیست؛ بعنوان مثال تعداد کاربران اپراتور ایرانسل در این مدت زمانی، فقط حدود سه درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه عدد افزایش کاربران رایتل نیز بسیار کم و حدود نیم درصد بیشتر شده است.

بدین ترتیب همراه اول همچنان ضمن اینکه بیشترین سهم بازار کاربران ارتباطات سیار را در دست دارد، در زمینه افزایش نرخ دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، و بالا بردن ضریب نفوذ آن در کشورمان، رکورددار است.

منبع: انتخاب
انتشار: 17 آذر 1400 بروزرسانی: 17 آذر 1400 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 1208

به "رکورد همراه اول در افزایش شمار مشترکان اینترنت پرسرعت کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رکورد همراه اول در افزایش شمار مشترکان اینترنت پرسرعت کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید