الهیار ترکمن: رتبه بندی روی بیشتر موارد حقوقی معلم ها اثر می گذارد

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی روی ساعت حق التدریس موظف و غیرموظف، پاداش انتها خدمت و سایر موارد حقوقی اثرگذار است.

الهیار ترکمن: رتبه بندی روی بیشتر موارد حقوقی معلم ها اثر می گذارد

به گزارش گروه اجتماعی فروشگاه تکنولوژی، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در‬ برنامه شامگاه‬ گذشته‬ پرسشگر‬ با اشاره به اینکه رتبه بندی یکی از اصلی ترین فرایند ها در نظام مدیریت منابع انسانی است گفت: نظام های شغلی یا شغل محورند یا شاغل محور. وزارت آموزش و پرورش شغل محوراست و طبق آن کسانی به این حیطه ورود می کنند که مجهز به صلاحیت های مشخص شده باشند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند کیفیت را رقم بزنند.

وی افزود: دو دسته صلاحیت بدو ورود به حرفه و دوم حین خدمت و ارتقای مستمر فرایند ها داریم که یا برنامه ریزی شده یا خودانگیخته یا از طریق ترکیبی از این دو اتفاق بیفتد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش، دستگاهی گسترده است و برنامه ریزی به تنهایی در جایگاه خود کافی نیست و باید انگیزه های درونی نیز ایجاد کنیم، به هفت کاربرد رتبه بندی حرفه ای اشاره کرد و گفت: نقطه شروع رتبه بندی مجهز شدن به این توانایی ها و نقطه پایانی آن ارتقای کیفیت است.

الهیار ترکمن ادامه داد: نباید به این قائل باشیم که رتبه بندی می کنیم تا حقوق افزایش یابد و پول توزیع می کنیم. مگر مجاز‬ هستیم به توزیع پول؟ هرچیزی سازوکار های قانونی خود را دارد.

الهیار ترکمن درباره تقسیم بندی های رتبه بندی در دوره های قبلی به استاد معلم، مربی معلم و… گفت: این ها واژه هستند و به نگاه های قبلی به رتبه بندی برمی شود که تمایل داشتند خود را شبیه سیستم آموزش عالی و دانشگاه کنند. متاسفانه آموزش عالی زدگی در آموزش و پرورش هم دیده می شود. ما بر اساس صلاحیت های موجود و پایه های اصلی دنبال این هستیم بگوییم هر فرد بر اساس شروع خدمت در یک جایگاه قرار می گیرد. از رتبه یک تا 5 در نظر گرفته شده و مشخص است و هرکدام از معلمان با کسب صلاحیت ها در این رتبه ها حرکت می کنند.

وی به ابلاغ رتبه بندی در 17 آذر امسال اشاره کرد و گفت: رتبه بندی مبتنی بر سه صلاحیت معلمی است که شامل صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای می شود.

الهیار ترکمن‬ ادامه داد: فرایند سنجش صلاحیت ها در آیین نامه کاملاً مشخص است؛ و نتیجه سنجش ها منجر به صدور گواهینامه حرفه معلمی می شود. صلاحیت عمومی که برای ورود به حرفه معلمی نیاز است، حین استخدام بررسی شده و همه کسانی که استخدام هستند‬ واجد این صلاحیت اند.

الهیار افزود: صلاحیت تخصصی نیز صلاحیت هایی هستند که تخصص حرفه معلمی را ایجاد کرده و به رشته دانشگاهی و مرتبط بودن آن با حوزه تدریس معلم برمی شود. البته وزن مرتبط بودن رشته با حوزه تدریس، بیشتر از وزن مدرک است.

وی با بیان اینکه در 10 سال گذشته حدود 30 درصد نیرو های جذب شده در وزارت آموزش و پرورش با روش غیرعلمی و غیررقابتی وارد شده اند گفت: در دوره ابتدایی معلمان با 700 عنوان رشته در ابتدایی تدریس می کنند، ولی 4 تا 5 رشته تخصصی دوره ابتدایی است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: صلاحیت حرفه ای نیز فرد را در نحوه تدریس موثر و مفید مورد سنجش قرار می دهد. مانند آشنایی و به کارگیری روش و فنون تدریس، نمرات ارزیابی عملکرد، دوره های ضمن خدمت و….

الهیار ترکمن با اشاره به اینکه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل یعنی هفت گروه معروف، مشمول رتبه بندی می شوند گفت: در سال 94 یکبار معلمان را در طبقاتی قرار داده بودیم برای آنکه به هم نخورد فرایند تطبیق و ارتقا را در زمان تدوین آیین نامه پیش بینی کردیم. برای رتبه های مقدماتی کاری انجام نداده بودیم و باید برای سنجش صلاحیت های حرفه ای آن ها آزمون های آنلاینی برگزار کنیم. این آزمون ها اصلاً کنکور و امتحان سنتی و کلاسیک نیست. جواب به سوالات آنلاین حتی از طرق مختلف چون اپلیکیشن های موبایل مدنظر است که بتواند صلاحیت حرفه ای شان را بسنجد.

وی با بیان اینکه در آیین نامه برای هرکدام از رتبه ها ملاک هایی قید شده است، درباره نقطه ایده آل طرح رتبه بندی گفت: ایده آل این است که شخصی که تدریس می کند عملکرد موثرتری بروز دهد.

وی درباره تبلیغات زیاد رسانه ای و نقدها برخی کنندگان مبنی بر اینکه رتبه بندی فعلی چیزی نیست که در قانون آمده است گفت: اگر فقط با نگاه به مسائل صنفی و پولی بخواهیم حرف بزنیم توهین کرده ایم. اگر برخی دنبال کاندیداتوری مجلس اند باید شفاف توضیح دهند عملکرد موثرشان برای ارتقای شان معلم چه بوده است؟ رتبه بندی در جز دوم بند الف. ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آمده است، مگر چه آنجا نوشته شده که اکنون برخی انتقاد می کنند این طرح فعلی آن مصوبه قانونی نیست؟ استنادشان چیست؟ یکبار قانون را بخوانید که چه نوشته اید؟ در قانون آمده دولت اعتبار رتبه بندی را در بودجه سنواتی قرار دهد که مجلس آن را تصویب کند.

وی افزود: ما قبول داریم که آموزش و پرورش با مسائل مالی روبروست و نظام جبران خدمت درخوری تهیه نکردیم. اما قرار نیست همه چیز را در قالب ارتقای مالی، تنزل دهیم. در آموزش عالی هم عمدتاً افزایش حقوق انگیزه استادان برای ارتقا به استادکمک و… نیست.

وی درباره ارتباط تقسیم پول با رتبه های پنج گانه گفت: شالوده رتبه بندی این است که هر فرد متناسب با جایگاهش در رتبه ای قرار بگیرد. بر اساس نظام و جدول ضمیمه حق شاغل، فوق العاده شاغل و…، پایین ترین میزان افزایش، 240 هزار تومان است که در واقع مشوق مالی است و نام آن افزایش حقوق نیست. برای رتبه 5 نیز حدود 800 هزار تومان مشوق مالی پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: رتبه بندی روی ساعت حق التدریس موظف و غیرموظف، پاداش پایان خدمت و سایر موارد حقوقی اثرگذار است. یکی از مطالبات مهم ما خارج شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است. معتقدم 10 سال آینده دیگر نمی توانیم با قانون عمومی، آموزش و پرورش را اداره کنیم. مبنای کار ما فعلاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و تا زمانی که تحت این قانونیم شکل رتبه بندی قابل تغییر نیست.

وی درباره بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان گفت: مرحله اول رتبه بندی در سال 94 و 95 با 5،000 میلیارد تومان به اجرا درآمد. رتبه بندی سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. آماده سازی احکام و نگارش حقوق اجرا شده و همکاران ما شبانه روزی کار می کنند تا رتبه بندی در حقوق دی ماه اعمال شود.

به گفته وی در قانون به صراحت آمده است که رتبه بندی به بازنشسته ها و دانشجو معلمان تعلق نمی گیرد.

الهیار ترکمن درباره کسر 45 درصدی از حقوق دانشجو معلمان گفت: قوانین ناظر بر تربیت معلم، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه مجلس، یعنی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش است که مربوط به سال 69 است.

وی افزود: در قانون متعهدین خدمت آمده است که تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دوره شبانه روزی است و بابت امور رفاهی، تغذیه و امور خوابگاهی درصدی از حقوق دانشجو معلمان کسر می شود. قانون این طور مشخص کرده است.

وی افزود: من هم قبول دارم و معترض هستم که نباید این اتفاق رخ دهد. غیر از قانون 69 یک اشتباه سیاست گذاری و محاسباتی در برنامه پنجم توسعه در سال 90 رخ داد و وزارت علوم سه دانشگاه تربیت معلم تخصصی را تبدیل به دانشگاه جامع کرد و گفت: همان مراکز تربیت معلم با همین امکانات محدود و قدیمی به دانشگاه جامع تبدیل شود. باید در برنامه هفتم توسعه این اشتباه فاحش سیاست گذاری را اصلاح کنیم. همه کمک کنند تا در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 اسفند 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 55

به "الهیار ترکمن: رتبه بندی روی بیشتر موارد حقوقی معلم ها اثر می گذارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "الهیار ترکمن: رتبه بندی روی بیشتر موارد حقوقی معلم ها اثر می گذارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید