اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می گردد؟

به گزارش فروشگاه تکنولوژی، بزرگان جریان اصلاح طلب که خود را پدرخوانده این جریان می دانند، اختلاف و انشقاق را در میان طیف های مختلف اصلاح طلبی تشدید نموده اند که این موضوع در انتخابات اسفند 98 نمود عینی یافت.

اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می گردد؟

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی مدت هاست که جریان اصلاحات با یک بحران داخلی روبرو شده و این بحران داخلی از اختلافات درون جریانی نشئت می گیرد.

این بحران زمانی شدت گرفت که اصلاح طلبان نتوانستند در انتخابات اسفند 98 نتیجه مطلوبی به دست بیاورند و همین موضوع سبب شد تا انشقاق شدیدی در درون جریان اصلاحات رخ دهد و خروجی این انشقاق و اختلافات، استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و استعفای عبدالواحد موسوی لاری از نایب رئیسی این شورا بود.

اختلاف میان بزرگان اصلاحات بر سر عبدالله نوری و بهزاد نبوی

جریان اصلاحات دارای چندین طیف فکری است که هرکدام از آنها رادیکال و بعضی دیگر تقریباً متعادل بوده که عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی نسبت به سیدحسین مرعشی و بهزاد نبوی رادیکال تر هستند.

عبدالله نوری و بهزاد نبوی از گزینه های قوی برای تکیه بر صندلی ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان محسوب می شوند که اختلافات شدیدی میان هواداران این دو وجود دارد؛ به عنوان مثال غلامحسین کرباسچی از طیف اصلاح طلبان اصفهان از عبدالله نوری حمایت می نماید و به شدت مخالف بهزاد نبوی است و از سوی دیگر سیدحسین مرعشی از طیف اصلاح طلبان کرمان به طرز قابل توجهی به بهزاد نبوی نزدیک شده و از ریاست او را مورد حمایت قرار داده است، اما در این بین گویا طیف اصلاح طلبان یزد که رئیس دولت اصلاحات و محمدرضا عارف نمایندگان آنها هستند خیلی مورد اقبال بزرگان جریان اصلاحات قرار ندارند.

همانطورکه گفته شد حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از ریاست بهزاد نبوی حمایت می نماید و برای نبوی چندین ویژگی را ازجمله شخصیت مقبول طیف های مختلف اصلاح طلب، بن بست شکن، معتقد به نقش جبهه اصلاحات در انتخابات آینده و نیز تأثیرگذاری پیغام های او بر ترمیم شکاف های موجود در عرصه قدرت نام برده است.

اما غلامحسین کرباسچی از منتقدان جدی محمدرضا عارف و بهزاد نبوی از ریاست عبدالله نوری بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت نموده و او را قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و دارای سوابق مثبت توصیف می نماید که می تواند جایگزین مناسبی برای عارف باشد،البته عبدالله نوری به غیر از کرباسچی حامی جدی دیگری هم دارد؛ او از سوی جواد امام، عضو بنیاد باران مورد حمایت جدی قرار گرفته و جواد امام درباره عبدالله نوری گفته است: به نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای وی هستند.

سایه سنگین دیکتاتوری پدرسالاران بر جریان اصلاحات!

کارشناسان و تحلیل گران مسائل سیاسی اختلافات موجود در درون جریان اصلاح طلبی را بر سر کسب قدرت می دانند. درواقع قدرت طلبی بزرگان اصلاحات سبب شده تا این جریان نتواند از سال 88 به این سو دست به یک بازسازی یا دست به یک پوست اندازی جدی بزند؛ در صورتی که جریان اصلاحات برای بقای خود و حفظ پایگاه اجتماعی اش نیازمند بازسازی است و این بازسازی و پوست اندازی زمانی تحقق خواهد یافت که از ظرفیت جوانان بهره ببرد.

عدم اعتقاد افراد مُسنِ جریان اصلاح طلبی به جوانان سبب شده تا مشارکت جوانان در تغییر بافت و ساختار جریان اصلاحات به حداقل کاهش یابد و اگر هم تغییراتی اتفاق افتاده، این تغییرات از بالا به پایین بوده؛ یعنی افرادی که نقش پدرخوانده را در این جریان بازی می نمایند هر موقع اراده نمایند دستور می دهند تا تغییرات مدنظرشان اعمال گردد و همه هم مجبور هستند از پدرخوانده گروه تبعیت نمایند؛ در غیر این صورت از گروه کنار گذاشته می شوند یا منزوی خواهند شد.

بزرگان جریان اصلاح طلب که خود را پدرخوانده این جریان تلقی می نمایند، اختلاف و انشقاق را در میان طیف های مختلف اصلاح طلبی تشدید نموده اند که این موضوع در انتخابات اسفند 98 نمود عینی یافت. این نگاه پدرخواندگی در شرایطی جریان اصلاح طلبی را راهنمایی می نماید که قاطبه جوانان اصلاح طلب منتقد شرایط موجود حاکم در جریان اصلاح طلبی هستند و آن را نقد می نمایند و معتقدند که این نوع نگاه بیش از هر نگاه دیگری به جریان اصلاحات زیان رسانده است، اما ظاهراً پدرخوانده های این جریان گوشی برای شنیدن صدای جوانان ندارند و حتی قدرت و خلاقیت جوانانشان را هم باور نمی نمایند و خود را اصلح تر و جامع تر از دیگری می دانند.

نورمحمدی: پیرسالاران جریان اصلاحات راه را بر هر تحولی بسته اند

سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان در مصاحبه با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، بعضی بزرگان جریان اصلاحات را همچون پیرسالارانی توصیف کرد که درصدد کسب قدرت و حفظ صندلی خود هستند و در همین رابطه گفت: افراد سن و سال دار جریان اصلاحات که صرفاً دغدغه پست های مدیریتی را داشتند و چون به صندلی مدیریتی خود وابسته بودند راه بر هر تحولی بستند و تحول را از دریچه منافع شخصی، باندی و گروهی خود می دیدند، حتی برای این هدف بعضی تا حدودی به اختلاف میان جوانان اصلاح طلب هم دامن زدند.

آنچه که از مصاحبهی سعید نورمحمدی استنباط می گردد این است که پدرسالاران یا پدرخوانده های جریان اصلاحات خود را مالک این جریان می دانند؛ لذا با این نگاه بعید است که بهزاد نبوی 78 ساله و عبدالله نوری 71 ساله، نسخه درمانی مناسبی برای حل مسائل جاری این جریان محسوب شوند؛ چون به گفته فعالان سیاسی اصلاح طلب پوست اندازی و تغییر ساختار جریان اصلاحات تنها از راستا میدان دادن به جوانان تحقق خواهد یافت.

سعید نورمحمدی در بخش دیگری از مصاحبهی خود با خبرنگار خبرنگاران، نیروهای پیرسالار حاکم بر جریان اصلاح طلبی را مانع جدی روی کار آمدن جوانان در این جریان عنوان نموده و ضمن تأکید بر اتحاد جوانان اصلاح طلب می گوید: اصلاح طلبان اگر می خواهند از این شرایط خارج شوند، چاره ای جز پوست اندازی و تغییر نسلی ندارند، اما این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که جوانان اصلاح طلب با هم متحد و هماهنگ و یکپارچه باشند که البته با توجه به تجربه گذشته مطمئنم نیروهای پیرسالار جریان اصلاحات مثل گذشته اجازه شکل گیری آن را نخواهند داد.

بر اساس این گزارش؛ تجربه چندین ساله اصلاح طلبان در عرصه سیاسی و افت وخیزهای این جریان در این دو دهه، نشان می دهد که این جریان سیاسی باید از رادیکالیسم و پدرسالاری فاصله بگیرد و با عقلانیت سیاسی در عرصه سیاسی کشور مشارکت کند و در این راستا باید از قابلیت های جوانان دلسوز و خوش فکر بهره بجوید.

این جریان سیاسی اگر می خواهد در میان مردم دارای صندلیی باشد، باید اهداف عالی انقلاب و واقعیت های موجود حاکم بر سیاست کشور و روابط بین الملل را درک کند و با تعصب بر روی اصول و آرمان های نظام اسلامی کشورمان، به فعالیت بپردازد نه اینکه دست به تخریب، فراکنی و فریب بزند و یا توانمندی های فوق العاده بالای جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند.

این شرایط به نظر می رسد تنها با پوست اندازی جریان اصلاحات به انتها خواهد رسید. بسیاری از جوانان اصلاح طلبان خواستار تغییر شیوه مدیریت در این جریان هستند و بعضی اخبار هم حکایت از انحلال شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می دهد که شاید رهبری اصلاحات توسط یک شورا مدیریت گردد یا در قالب مجلس اصلاحات دنبال گردد.

4079/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 11 آبان 1399 بروزرسانی: 11 آبان 1399 گردآورنده: shoptc.ir شناسه مطلب: 546

به "اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید