درباره فروشگاه تکنولوژی

مجله فروشگاه تکنولوژی با هدف آشنایی و معرفی فناوری های جدید در صنایع فروشگاهی، معرفی فروشگاه های آنلاین موفق، آشنایی با تکنولوژی های برتر موجود در جهان برای فروشگاه ها، آخرین تغییرات و دست آوردهای آمازون بوجود آمده است.